Αγώνες Ελλάδας

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross 2020: Νέο πρόγραμμα

Ξεκινάει τον Ιούλιο από την Δράμα


18.06.2020

Μετά την άρση της απαγόρευσης των αθλητικών συναντήσεων, η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε τροποποιεί την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και Κυπέλλου MOTOCROSS (ΜΧ) 2020

Με δεδομένο ότι δεν μπορούμε εκ των προτέρων να γνωρίζουμε το ενδεχόμενο παύσης εκδηλώσεων εκ νέου για το προσεχές Φθινόπωρο και εκμεταλλευόμενοι το καλοκαίρι όπου αυτό επιτρέπεται, τροποποιούμε το πρόγραμμα του ΠΠΜΧ ως εξής:

1 mx program 2020 new 2

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους αυτής της προκήρυξης, και:
- τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
- τον Γενικό Κανονισμό Αγώνων MOTOCROSS
- τον Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων MOTOCROSS
- τον Eιδικό Κανονισμό κάθε αγώνα
- τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν σε κάθε αγώνα.
- και το εκάστοτε εγκεκριμένο από την Γ.Γ.Α. υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων.

Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Κύπελλο) ΜΧ προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών / αγωνιζομένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες).

Πρωτάθλημα κατηγορίας ΜΧ1 - Δεκτοί αθλητές 16 ετών κι άνω. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 176 - 300 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 - 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη)

Πρωτάθλημα κατηγορίας ΜΧ300 - Δεκτοί αθλητές 15 ετών κι άνω. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 176 - 300 κ.ε (2Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη). Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την κατηγορία MX1, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην MX1.

Πρωτάθλημα κατηγορίας ΜΧ2 - Δεκτοί αθλητές 14 ετών κι άνω. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη).

Πρωτάθλημα κατηγορίας ΜΧ125 - Δεκτοί αθλητές 13-18 ετών.Μοτοσυκλέτες 2Τ με κυβισμό 101- 144 κ.ε . Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη). Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την κατηγορία ΜΧ2, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΜΧ2.

Πρωτάθλημα κατηγορίας ΜΧ65 - Δεκτοί αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα– Λευκοί αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη).

Πρωτάθλημα κατηγορίας ΜΧ85 - Δεκτοί αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη).

Πρωτάθλημα κατηγορίας ΜΧ OPEN - Δεκτοί αθλητές γεννημένοι από το 1984 και πριν. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό από 101 - 300 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 - 450 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη).

Κύπελλο κατηγορίας ΜΧ SENIOR - Δεκτοί αθλητές γεννημένοι από το 1970 και πριν. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό από 101 - 300 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 - 450 κ.ε. (4Τ). Μπλε φόντα – Κίτρινοι αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη). Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την κατηγορία MX ΟΡΕΝ, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα.

Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην MX ΟΡΕΝ .

Κύπελλο κατηγορίας ΜΧ WOMEN - Δεκτές αθλήτριες άνω των 13 ετών με μοτοσυκλέτα 2Τ ή άνω των 14 ετών με μοτοσυκλέτα 4Τ.Μοτοσυκλέτες με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Μόνο για το 2020 επιτρέπεται και η συμμετοχή με μοτοσυκλέτα κατ. ΜΧ85 δηλ. και με μοτοσυκλέτες με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί. (4 αγώνες από 2 σκέλη).

VINTAGE : Αυτοτελείς μονοήμεροι αγώνες για αθλητές 16 ετών και άνω με κλασσικές μοτοσυκλέτες ΜΧ κατασκευασμένες από το 1975 έως το 1997 (εξαιρούνται οι μοτοσυκλέτες HONDA με πλαίσιο αλουμινίου). Η κατηγορία δεν προσμετρά σε κανένα πρωτάθλημα ή κύπελλο. Χρώμα φόντων και αριθμών συμμετοχής ανάλογα με τα κυβικά των μοτοσυκλετών (μαύρο-125, πράσινο-250, κίτρινο-251+). (2 αγώνες από 1 σκέλος).

Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων μοτοσυκλετών πρέπει είναι τα ίδια με αυτά που ορίζονται στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross. Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση για το σε ποιους αγώνες θα συμμετέχει η κατηγορία.

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όλοι οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2020 οι οποίοι και μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μια κατηγορία (εκτός των ΜΧ2-ΜΧ125, ΜΧ1 – ΜΧ300 και των OPEN-SENIOR).

Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν αθλητές – κάτοχοι αθλητικών δελτίων (license) χωρών-μελών των FIM-FIME, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα και οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο της Ελλάδος, δεν βαθμολογούνται.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας (e-amotoe.gr) και έως την Πέμπτη και ώρα 24.00 οι εμπρόθεσμες και έως Παρασκευή και ώρα 24.00 οι εκπρόθεσμες.

Δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Ο κάθε αθλητής κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οφείλει να προσκομίζει την κάρτα υγείας. Χωρίς αυτή δεν δύναται να εκκινήσει, ακόμη κι αν είναι δηλωμένος στο σύστημα.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 85€ για τις κατηγορίες ΜΧ1 - ΜΧ300 - ΜΧ2 - ΜΧ WOMEN - MX OPEN- MX SENIOR, στα 60€ για την κατηγορία VINTAGE και στα 20€ για τις κατηγορίες ΜΧ125 – ΜΧ65 – ΜΧ85. Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής επιβαρύνονται με το ποσό των 20 ευρώ.

Σε κάθε αγωνιστική συνάντηση θα γίνονται 2 αγώνες (σκέλη) για κάθε κατηγορία (εκτός της Vintage που θα κάνει ένα σκέλος), και οι αθλητές θα βαθμολογούνται ξεχωριστά σε κάθε σκέλος. Ο Τεχνικός Έλεγχος, ο έλεγχος εξακρίβωσης και οι δοκιμές για τον αγώνα, θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώνεται με τον ΕΚ του κάθε αγώνα .

Οι αθλητές θα κατατάσσονται και θα βαθμολογούνται σύμφωνα την θέση που τερμάτισαν σε κάθε σκέλος κι αγώνα και όπως αυτό ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Motocross.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνονται, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα και όπως αυτό ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Motocross. Τα έπαθλα που θα δίνονται είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο, 6ο μετάλλιο.

Εξαιρείται η κατηγορία Vintage στην οποία δεν θα απονέμονται κύπελλα αλλά αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν αθλητές.

Με το τέλος του θεσμού και βάση της συνολικής βαθμολογίας, θα γίνει απονομή επάθλων στους έξι πρώτους αθλητές/τριες κάθε κατηγορίας όπως και στα τρία πρώτα σωματεία.

Οι βαθμοί των αθλητών των κατηγοριών ΜΧ300 – ΜΧ125 – MX SENIOR – MX WOMEN ΔΕΝ ΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ στη βαθμολογία σωματείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το παραπάνω πρόγραμμα, όσον αφορά την ημερομηνία τέλεσης των τριών τελευταίων αγώνων, δεν είναι οριστικό. Αναλόγως των συνθηκών, ενδέχεται να υπάρξει μικρή τροποποίηση. Αν υπάρξει αλλαγή στις ημερομηνίες διεξαγωγής αυτών των αγώνων, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Έως την ανακοίνωση του παρόντος τροποποιημένου προγράμματος, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο αγώνες. Αν εφαρμοστούν νέα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κι εκδοθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νέα απαγόρευση αθλητικών δραστηριοτήτων, το Πρωτάθλημα και Κύπελλο Motocross θα θεωρηθεί ολοκληρωμένο με τους αγώνες που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία επιβολής των νέων περιοριστικών μέτρων. Η τελική βαθμολογία και κατάταξη των αθλητών θα καθορίζεται από το σύνολο των αγώνων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία επιβολής των νέων περιοριστικών μέτρων.

Google News Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.


Οι αναβάτες της Fantic πρωταγωνίστησαν και στον δεύτερο γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος EnduroGP
Με άκρως κολακευτικά λόγια αναφέρθηκε ο επικεφαλής της PATA Yamaha Paul Denning για τον Toprak Razgatlioglu
O Aleix Espargaro είναι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος που πίστεψε στην Aprilia όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα έφτασε η ώρα της ανταμοιβής για τους κόπους και τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει από το 2017 έως σήμερα
Ο Valentino Rossi εισέρχεται στον κόσμο του Metaverse. Τι είναι το μετασύμπαν και τι ακριβώς γυρεύει ο Doctor σε αυτό;

Με την περιήγησή σας στο 2wo.gr συμφωνείτε στην αποδοχή των cookies. Ενημερωθείτε για τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούμε, πως λειτουργούν και πως μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε από την Πολιτική Διαχείρισης Cookies.